Hol rontottuk el?

A gyűlöletkeltéstől a gyilkosságig (2) - Stépán Balázs

gk.jpgGönczöl Katalin

1968-ban az ELTE jogi karán szerzett diplomát. A  kriminológiai tanszéken kezdett dolgozni, 1979-ben nevezték ki egyetemi docensnek, 1990-ben egyetemi tanárnak. 1984-től 1995-ig kriminálszociológiát tanított az ELTE Szociológiai Intézet szociálpolitikai tanszékén. 1985-től 1988-ig az ELTE jogi karának oktatási dékánhelyettese volt. 1995-2001-ig az állampolgári jogok országgyűlési biztosa.  Tanácskozási jogú tagja az MTA-nak. 2003-tól az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Tanácsának megválasztott elnöke. 2001-2009 -ig az Igazságügyi Minisztérium kriminálpoltikai reformokért felelős miniszteri biztosa. Kandidátusi disszertációjának megvédése óta négy monográfiája és több mint 130 tanulmánya jelent meg, ezek közül 31 idegen nyelven. (Fotó: nol.hu)

A kilencvenes évek elején a politikai kultúra befogadta a kisebbségeket sértő gyűlöletkeltés megjelenését. A különféle radikális jobboldali mozgalmak, a Magyar Gárda már nyíltan vallotta a fajgyűlölő nézeteket, számítani lehetett az erőfitogtatás megjelenésére is. Gönczöl Katalin kriminológus, egyetemi tanár szerint, a társadalom nem tiltakozott tömegesen, és nem elég határozottan a rasszizmus megjelenésekor, a pártok nem utasították el erélyesen, és a kormányok nem voltak eléggé határozottak, a rendpárti követelések pedig növelik a társadalom ellentéteit. 

 

„Csekély szolidaritást kellett megtapasztalnunk”

Stépán Balázs: A vádlottak azt tervezték, hogy akcióikkal polgárháborút robbanthatnak ki a cigány és nem-cigány lakosság között. Elképzelhetőnek tartja, hogy komolyan veendő feszültséget okozzanak, a szembenállást a végsőkig fokozzák, vagy ez csak egy ostoba forgatókönyvnek tekinthető?

 

Hamis küldetéstudat, háborús logika

Gönczöl Katalin: Azt, hogy ezek az emberek mit forgattak a fejükben, mi volt a céljuk, nem tudom. Az világos számomra, hogy a legrosszabb értelemben vett erőszak-demonstráció, erőfitogtatás zajlott. Mi erősebbek vagyunk, mint a rendőrség, gondolhatták az elkövetők. Azt képzelhették, hogy a falu népét megoszthatják, és azoknak a pártjára állnak, akiknek szerintük igazuk van. Eddig biztos, hogy el akartak menni, igazolva érezték tetteiket, mert bizonyos körökben hirtelen megnőtt a népszerűségük is. A magányos vagy kiscsoportos tömeggyilkos leghitelesebb leírását én Gellért Tamás A lézeres gyilkos című tényregényében találtam meg. Ez a valóságos történet Svédországban játszódott. Szerintem ezek a sorozatos gyűlölet-bűncselekmények nem feltétlenül vannak szoros kapcsolatban a létező és érzékelhetően fajgyűlölő, formális vagy informális társadalmi szervezetekkel. Ez a csapat teljesen önállóan, maga is tervezheti a saját gyűlöletéből fakadó cselekedeteit, és nem feltétlenül megbízásból cselekszik, hanem úgy érzi, hogy hőstettet hajt végre. A cselekményeket követően pedig valamilyen lelki kielégülést érezhetnek. Nem kell hozzá feltétlenül szervezett háttér, kell hozzá az a meggyőződés, hogy küldetésük van.

S.B.: A négy vádlott közül, talán Kiss Istvánnak és Pető Zsoltnak lehet küldetéstudata. A másik kettőnek aligha. Mi tartja össze az ilyen csoportok tagjait?

G.K.: Én ezt inkább hamis küldetéstudatnak nevezném. A legtöbben kettős életet élő, lelkileg sérült emberek. A csoport lelki kapcsolaton alapul, általában van egy erős vezető egyéniség, aki erőteljesen motiválja a többieket abban, hogy a gyűlöletüknek tettekben kell megnyilvánulnia. Végre kell hajtani a gyilkosságokat ahhoz, hogy bizonyítani tudjanak a világnak, akár fölfedezik őket, akár nem. Ez hasonló a háborús logikához, de ott ennek a folyamatnak tömegek a részesei. A globalizáció jelenlegi állapotában azt látjuk például Norvégiában, Svédországban és Amerikában is, hogy nem súlyos pszichopata, hanem gyakran teljesen normálisnak tűnő ember a tömeggyilkos, aki amúgy az átlagos civilek életét éli, a környezete számára nem feltűnő, de személyiségében ott van egy gyűlölet szülte, hamis küldetéstudat. Ez a belső, olthatatlan vágy készteti arra, hogy a másik ember, a „más ember” életét kioltsa.

S.B.: De kell valami külső késztetés, vagy visszaigazolás arról, hogy helyes, amit tesznek, jó úton járnak, esetleg támogatják is őket, és egyetértenek velük.

G.K.: Kell a visszajelzés. Igénylik, hogy foglalkozzanak velük. Figyelik a visszhangokat, és megelégedetten nyugtázzák, ha folyamatosan beszélnek róluk, a sajtó beszámol a bűncselekményekről, és ott vezető témaként jelennek meg szörnytetteik. A negatív, az őket támadó beszámolók, a tiltakozások is őket igazolják, hiszen általában azok tiltakoznak, akiket ők gyűlölnek, és azoktól származik az elismerés, akikkel egy érzelmi platformon érzik magukat. Ez megerősítést jelenti számukra.

S.B.: A vádlottak egyre tudatosabban keresték áldozataikat, védtelen, dolgos emberekre készültek támadni, hogy minél nagyobb felháborodást keltsenek. Általában tudatosan választják ki az áldozataikat a csapatok?

G.K.: Jellemző is meg nem is, de azt hiszem, ennél a bűncselekmény-sorozatnál jellemző volt. A megtervezett bűncselekményeknél kiválasztják az áldozatokat, hiszen valami céljuk van vele. Egyrészt felháborodást akarnak kelteni, másrészről elismerést kivívni. Én ebben az esetben azt sejtem, hogy egyértelművé akarták tenni a cigánygyűlöletet, és ehhez kellett az a magányos özvegyasszony áldozat, aki egyedül neveli gyermekét. Ezzel próbálták jelezni, hogy nem a „rossz cigánnyal”, hanem általában a cigánysággal van bajuk. Meg akarták osztani a társadalmat, ami sikerült is nekik. Néhány beszámolóból azt vettem észre, hogy az érintett falubeliek arcán ott volt az általuk ismert áldozatok iránti együttérzés, a fájdalom, a részvét nyoma. A társadalom nagyobb részéből viszont, amely távol él a kisebbségi és többségi kultúra konfliktusaitól, mindez igencsak hiányzott.

 

Figyelik egymást, és tartanak egymástól 

S.B.: A bűncselekmények elkövetői megpróbálják kibeszélni magukból a történteket?

G.K.: Nem mindig. Szerintem nagyon odafigyelnek, hogy mit mondanak a környezetükben az emberek, de a világ minden kincséért sem provokálják őket. Elég, ha beszélnek róluk. A bűneset egyébként népszerű beszédtéma. Ők elégedettek azzal, ha a címoldalra kerülnek, ha a televízió beszámol tetteikről. Viszont nem hiszem, hogy meg akarták osztani a titkaikat, hiszen ha azt sokan tudják, akkor könnyebben lebukhatnak. A saját politikai közösségüktől, ha indirekt módon is, kaphattak pozitív visszajelzést.

S.B.: Hogyan fest a csapat belső élete. A cigánygyilkosságok megfigyelései, tapasztalatai szerint úgy tűnik, hogy van egy ideológus, aki összekapja a társaságot, van, aki megtervezi és levezeti a támadást, és van egy-két végrehajtó. 

G.K.: Nagyon erős a csoport hierarchikus tagozódása, az első bűncselekmények után a hierarchia szorosabbra zár, már van mitől együtt félniük, van mit együtt rejtegetniük, figyelnek egymásra, és tartanak is egymástól. De nem biztos, hogy testi-lelki jó barátok. Az sem biztos, hogy alaposan megbeszélik egymással az eseményeket, talán nem is tudnak többet egymásról, mint hogy ki mit szeret enni, inni, az sem biztos, hogy ismerik egymás magánéletét. Ez nem egy „majdnem családi jellegű” csoportosulás. Ebben a társaságban nem is mindig a barátság vagy a tartalmas emberi kapcsolat dominál.

S.B.: Várható volt, hogy egyszer csak fölbukkan egy ilyen csapat Magyarországon?

G.K.: Európa számos országában sérülékeny a demokrácia, közte Magyarországon is. Ezekben még nem stabilizálódtak a demokratikus intézmények, és nagy a határozatlanság a „mit szabad, mit nem szabad” értékek világában. Itt a tolerált, tűrt, tiltott viselkedések szabályai gyakran változnak. És eközben a társadalomi élet minden területén kialakult egy jelentős biztonsághiány, így az egészségügyi ellátásban, az oktatásban, a gyerekek jövőjével, a munkahellyel kapcsolatosan, a családok számára szinte megszűnt a tervezhetőség. A biztonsághiány rendkívüli módon átalakítja az értékrendet, ebben már az érzelmek dominálnak és eluralkodik a szorongás. A szakma ezt az 1970-es években „morális pániknak” nevezte. De amit mi tapasztalunk, az már nem pánik, hanem tartós állapot. Norvégiában a tavalyi tömeggyilkosság után az történt, hogy még mielőtt a helyzet eszkalálódhatott volna, kibontakozott egy rendkívül erős és határozottan elutasító, tiltakozó, a társadalmi szolidaritást kifejező politikai válasz. Tiltakozó tömegtüntetéseket szerveztek, és a többség együtt gyászolta az áldozatokat. Neves személyiségek egy pillanat alatt a helyszínen voltak, és egységet mutattak abban, hogy rendkívül nagy részvéttel vannak az áldozatok és azok családtagjaik iránt. Felbukkanhatnak ilyen terrorcsapatok vagy terrorcselekmények mindenütt, ahol a biztonságérzet hiánya miatt az ember az ellenséget a gyűlölet tárgyává teszi. Ez a folyamat elvezethet a gyűlölet-bűncselekményhez is.

S.B.: Ön a norvégok határozott, gyors tiltakozását hiányolja Magyarországon. A politika tétova, de nincsenek nagy, látványos, jól megszervezett tüntetések sem.

G.K.: Csak a kisebbségi szervezetek vonultak ki tiltakozni. Pontosan látható volt, hogy kik szervezték a demonstrációkat, kik jelentek ott meg, és hányan voltak. 

  

Mélyszegény kisebbség

S.B.: A vádlottak akciózása, a fegyverek beszerzése elég sok pénzbe kerülhetett, úgy tűnik, a háttérből pénzelték, támogatták a csapatot.

G.K.: De mit kellett támogatni? Ezeket az embereket anyagilag sem kellett támogatni, a támadások megszervezése, és végrehajtása nem emészthettek föl hatalmas összegeket.

S.B.: Milyen reakciókat válthat ki egy ilyen gyilkosságsorozat? Szolidaritást ébreszt a többségben az áldozatok iránt, vagy éppenséggel fokozza a cigányság kitaszítottságát, és inkább a támadókkal szemben megértő a többség a mai Magyarországon?

G.K.: A legnagyobb csalódás akkor ért bennünket, amikor a nagyon csekély szolidaritást kellett megtapasztalnunk. Nem sokkolta a társadalmat az, hogy létrejött a cigányság irtására szerveződött olyan csoport, amely úgy tűnik, hogy profi módon, körültekintően, pontosan eltervezve, rövid idő alatt fél tucat gyilkosságot követ el. Elképzelhető-e egy demokratikusan működő társadalomban, amelyen végigment a második világháború, hogy az érintett településen fel akarják állítani az áldozatok emlékhelyét, és ez ellen a helybeliek tiltakoznak? Itt, azt hiszem, a magyar társadalom súlyos erkölcsi válságáról van szó, amelyben az egyik ember élete és a másiké nagyon különböző értéket képvisel. Ez rendkívül fájdalmas tapasztalat, még akkor is, ha tudom, hogy a demokrácia kifejlődése, értékrendjének elfogadása, és elsajátítása rendkívül hosszadalmas folyamat. Itt még a liberális média sem tudta a dolgát. A pártok sem mozgósítottak kellő intenzitással. Pedig a szolidaritás pozitív érzelmeit kellett volna megmozgatni.

ábra1.PNG

 A  békés megyei Békésen állomásozó Petrovszki Attila ismert K1-es boxoló - fotónk innen származik

S.B.: A vádlottak nagy jelentőséget tulajdonítanak a külsőségeknek. Kiss István horogkeresztet varratott lábszárára, Pető Zsolt 88-as számmal kódolt heil Hitlert rajzoltatott a nyakszirtjére, a tárgyaláson legtöbbször eltakarni sem próbálja.

G.K.: Egy olyan társadalomban, mint a miénk, bőven meríthettek olyan kirekesztő jelképeket, amelyek az összetartozásukat jelzik, és az egyetértést fejezik ki.

S.B.: A külsőségek fontosak, de miből fakad a kirekesztésre irányuló késztetés?

G.K.: Abban a társadalomban, ahol a fiatalság magára hagyatott, értékválsággal küszködő felnőttek világában nevelkedik, ahol a családok többsége nem tudott még alkalmazkodni az új körülményekhez, ahol a középosztálybeli szülők elbizonytalanodása és a folyamatos versenyben keletkezett felfokozott érzelmek uralkodnak, igen nehéz feladat a pozitív erkölcsi értékrend átörökítése. Itt alakulhat ki leginkább a társadalom kirekesztési „hajlama”. Ha a kirekesztés ellen nem lép fel az egyház, az állam és fejletlen, bizonytalan a civil világ, akkor nem intézményesül az érzelmek féken tartása és alig van hajlandóság a másság kultúrájának megismerésére, befogadására.

 

 

A győztes mindent visz 

S.B.: Az európai elnökség ideje alatt a magyar kormány szorgalmazta, hogy minden tagállam készítsen nemzeti romastratégiát. Magyarország is hozzálátott, de az etnikai program helyett mélyszegény stratégia született. Balog Zoltán egyszer úgy fogalmazott még államtitkár korában, hogy a mélyszegénységet kell orvosolni, és nem a mélyszegény réteg egyik etnikai kisebbségét.

G.K.: Ezzel én egyetértek. Most a mélyszegénységgel kell megküzdeni, amelyet az emberek hetven-nyolcvan százaléka azonosít a cigányproblémával, holott ez nem így van, a mélyszegénység nemcsak a cigányság problémája.

S.B.: A kormányzás minősége, a hatalomgyakorlás mikéntje mennyire befolyásolhatja az etnikai konfliktusok kimenetelét?

G.K.: A koalícióban működő demokráciáknál – Hollandiában vagy Belgiumban hosszútávon is – jól együtt tudnak működni a pártok. A versengő demokráciában, ahol a győztes mindent visz, a pártok között kialakul az érzelmekre épített versenyszemlélet. A győztes mindent visz logikájában az érzelmek diktálnak. Ilyenkor a szakértelem háttérbe szorul. Négy év alatt letarolják azt, amit a konkurens párt kormánya korábban építgetett. Ha az új típusú kormány elsősorban az érzelmekre épít, akkor azt sugallja, hogy a rend a legfontosabb érték. Mit mond a Hatvannégy Vármegye? Hogy mindenáron legyen rend. Mit mond az uralkodó párt? Ugyanezt. Erről Bertrand Russel még 1960-ban a következőket írta: „Kétségkívül jó dolog a biztonság, de ha túlzottan törekszünk rá, fétissé válik. A biztonságos élet nem szükségképpen boldog élet… A biztonság önmagában a félelem által inspirált negatív cél. A sikeres életnek pedig reménytől táplált pozitív célja kell, hogy legyen.”

S.B.: A jog nem mindenható, ezt pontosan tudjuk. Mégis mit lehet a jogszabályokkal elérni, megtalálta-e a törvényalkotó a jog szerepét ebben a konfliktusban, vannak-e ilyen irányú törekvések?

G.K.: A jog az együttélési szabályok végső szabályozója.  Ezért nem lehet megkerülni az integrációs és a békés együttélési mechanizmusok megteremtését. Ezt a jog támogathatja, de nem pótolja. Hasznos lehet ebben a folyamatban az erőszakmentes konfliktus-feloldási technikák alkalmazása és terjesztése. 2008 telén a Társadalmi Bűnmegelőzési Tanács titkársága a kistelepülések és a mediátorok számára pályázatot hirdetett a közösségi konfliktusok békés megoldására. Abból indultak ki, hogy ha a kiképzett mediátornak sikerül egy asztalhoz ültetni az esetenként eldurvult vitában lévő feleket, akik ott zavartalanul kibeszélhetik a problémáikat, akkor máris előbbre jutnak a konfliktus feltárásában, adott esetben még arra is van remény, hogy együtt találják meg a megoldásokat. A tapasztalat szerint az érzelmeket legtöbb esetben sikerült mederben tartani, sőt racionalizálni. Ott találták meg a jó megoldást, ahol helyben volt egy-egy olyan tekintélyes személy, például fiatalabb nyugdíjas pedagógus, védőnő, aki maga is megértőnek és segítőkésznek bizonyult. Az ilyen személyiségek aktív közreműködésével az egyik helyen például arra az elhatározásra jutottak, hogy a rosszalkodó hátrányos helyzetű gyerekek lakóhelyének közelében közösen építenek játszóteret. Volt, ahol elhatározták, hogy közös erővel rendet raknak az elgazosodott telkeken, ebben a többségi közösség tagjai segítenek a kisebbségben lévőknek. Néha ordibáltak is egymással, de végül is megfogalmazták, szavakba öntötték mindazt, ami eddig a feszültséget gerjesztette, levezették az indulatokat. Megértőbb, együttműködőbb, segítőkészebb, a másik problémájára nyitottabb gondolkodás vette át az erőszakra ösztönző indulatok helyét.                           

1. ábra Kisléta, Tatárszentgyörgy nem kért Alexander Schilkowski emlékművéből, Iványi Gábor metodista lelkész elfogadta, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség templomának kertjében állították föl. Február 26-án emlékeztek meg az áldozatokról.

2. ábra Megemlékezés Alexander Schilkowski felvétele

3. ábra (A Békés megyei Békésen állomásozó Petrovszki Attila ismert K1-es boxoló – lásd: fotónkat, amely innen származik)


73 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://ciganyvadaszat-per.blog.hu/api/trackback/id/tr134665863

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Anti Anyag (törölt) 2012.07.20. 12:45:28

Ez olyan mint Bajaitól az "elloptuk".

A cigányok mindenféle társadalmi segítséget megkaptak és megkapnak ahhoz, hogy "ne rontsák el".

Mégsem járhatunk a cigánygyerek helyett suliba és a különórákra, nem kényszeríthetjük (remélem csak most még) a cigány közösségeket arra, hogy tartsák be az alapvető emberi normákat, olyan cigányszokásokat ne tartsanak meg, amelyek közösségellenesek.

Apró példa: Kb. 2008-ban A VII.-ben egy ház odaköltöző cigány lakói elkezdtek autókat feltörni, a házban károkat okozni.

A lakók írtak levelet a pm. hivatalnak, akiket nem érdekelt. Írtak levelet Iványi Gábornak (ha tudják kicsoda nem írtak volna neki) aki, még felelősségre is vonta őket, hogy hogy nem képesek tolerálni a más kultúrát.

Mi történt? Innentől kétszer annyi autót törtek fel és megkezdődött a lakók elköltözése.

Most akkor ez "elrontottuk", vagy elrontották?

Türelem pedig volt elég.

Kivlov 2012.07.20. 12:47:26

Ott rontottuk/rontjuk el, hogy szponzoráljuk 20 éve a naplopásukat, a semmittevésüket, a gyerekgyártásukat. Meg fel akarunk zárkóztatni olyanokat, akik önmagukat "zárkóztatták le", hogy ezáltal több pénzre legyenek jogosultak. a hülye magyar meg asszisztál(t) ehhez...

DnP 2012.07.20. 12:50:35

Undorito ami most megy, szegeny csajt kinyirta egy tetves, erre minden mediabol az folyik, hogy szegeny romakok, szeressuk oket, nem rosszak ok, sot, szeretetre meltok.

Anti Anyag (törölt) 2012.07.20. 12:50:41

@Kivlov: Nem a magyar hülye, csak bízott a kormányban, a helyi önkormányzatokban, sőt az elején a "jogvédőkben" is.

Többek között olyanokban is mint Gönczöl.

TrueY · http://qltura.blog.hu 2012.07.20. 12:52:48

Ezt Spiró korábban megírta a Feleségverseny című antiutópiájában... ( qltura.blog.hu/2011/04/11/konyv_spiro_gyorgy_felesegverseny )

Anti Anyag (törölt) 2012.07.20. 12:56:46

Azzal együtt megkérdezném pld. az igen frankó tanulmányokat író Gönczöl Katalint is, hol is tetszik lakni? Ja, hogy nem a bűnügyíleg fertőzött részek? Akkor miről beszélünk? A Dunakanyarban lévő nyaralómból én is igen frankó tanulmányokat tudnék írni, főleg közpénzen.

A jelenleg kialakult állapotokért, a "cigánygyilkosságokért" akár cigány az áldozat, de többnyire az elkövető az, Gönczöl és társai a cigányokkal együtt felelős. 20 év eltelt, vajon mik voltak G. K. nyilván nem kevés pénzért megírt tanulmányainak gyakorlati haszna? Az égvilágon semmi. Hajára kenheti, az állapotok 1989 óta csak romlottak.

Kivlov 2012.07.20. 12:57:08

@Anti Anyag:
De a magyar a hülye, mert közülük kerül ki a kormány is. vagy azt importálni szoktuk? nem.

A jogvédőket is akasztani kéne. De minimum beköltöztetbni mindent ózdra vagy fél évre, na utána majd oszthatnák az észt. Fogadják örökbe az összeset és finanszírozzák őket ők maguk.

Kivlov 2012.07.20. 12:58:19

Szögi, Cozma, Bándy. hogy csak a közelmúltból említsünk pár esetet...

Anti Anyag (törölt) 2012.07.20. 13:02:26

@Kivlov: Hogyne, te nyilván láttad előre, hogy 89-ben a jobbikra kell szavazni, mert rosszabbodni fog a helyzet. Okos gyerek vagy te.

Skodakék Fábia 2012.07.20. 13:02:57

Nekem semmi bajom a romákkal. Az ingyenélő, bűnöző, segélymiattszaporodó romákkal van bajom. Ja , hogy a 99% ilyen? Akkor min csodálkozunk?

magyar bucó 2012.07.20. 13:03:00

Tegye fel a kezét, aki nem tudja, az elkövetők milyen etnikumhoz tartoznak:
index.hu/belfold/2012/07/20/nemi_eroszak_lett_egy_rablasbol/

Anti Anyag (törölt) 2012.07.20. 13:05:13

Amúgy azóta egy német házaspárt is megtámadtak a cigányok, a nőt megerőszakolták, a ffit brutálisan megverték.

Kivlov 2012.07.20. 13:05:52

@Anti Anyag:
Nem azzal van a baj. Hanem az, hogy azóta is öntik nekik a pénzt semmi haszon fejében...

kuki123 2012.07.20. 13:09:01

hol rontottuk el?

ott kérlek szépen hogy 1990-ben nem volt véres rendszerváltás
aztán
Antal jóska bácsi eladott mindent...Horngyuszika fojtatta
így az ipar megszűnt
utcára kerültek a cigányok
bevezették/emelték a segélyt amiből jól megéltek..rájöttek hogy a gyerek utáni pénzből még jobban élnek...
fosták a külyköt a világba...munka nuku...csak az ingyen élősdi
végeredményt lehet látni.

jól jött ez az irányítható könnyen befolyásolható réteg az szdsz mszp és később a fidesz számára amikor választások vannak.

Jönni fog a jobbik és ennek a jó világnak 1 napon belül vége lesz

a magyar és a cigány kultúra közt az a különbség hogy
a magyar az fejlődni akar
a cigány nem.

radikalisviccek 2012.07.20. 13:14:51

Az senkit se zavar, hogy amióta a "cigányvadászat-per" folyik, tucatjával mészárolják a cigányok a magyarokat.

Kurva anyátokat, kedves jogvédők!

Remélem, a következő áldozat a családotokból kerül majd ki!

Sir Galahad 2012.07.20. 13:15:49

"A kilencvenes évek elején a politikai kultúra befogadta a kisebbségeket sértő gyűlöletkeltés megjelenését." - ha egy bejegyzésnek már az első mondata ekkora marhaság, akkor nem érdemes tovább olvasni... A kilencvenes években mindössze annyi történt, hogy a rendszerváltás következményeként az emberek már beszélhettek arról, ami történik és hogy mi a véleményük. Ezt úgy hívják, szólásszabadság. Előtte is ugyanezt gondolták, csak nem lehetett kimondani. Le a szólásszabadsággal?

Anti Anyag (törölt) 2012.07.20. 13:16:54

@Kivlov: Azért itt senki nem szereti a keményebb eszközöket, mindenki bízott abban, hogy a cigányokba beleölt ezermillárdok, Gönczölék és társai tényleg képesek valamit csinálni. Ez nyilván jobb opció lett volna, mint keményebb törvények erejével megfélemlíteni a cigánybűnözőket és megakadályozni bármi áron, hogy ez a réteg újratermelődjön.

Most már persze nem nagyon van más út, köszönhetően annak, hogy nem hogy az ezermilliárdokat egyszerűen elpazarolták, de még azt is sikeresen megakadályozták, hogy nem működő elméleteik helyett másokat lehessen alkalmazni.

malacz rezignált · https://www.facebook.com/pages/Malacz69-vil%C3%A1ga/173965402643571 2012.07.20. 13:17:37

Kulturális értékmegőrzés, de erkölcsi asszimiláció. Azonnal!

Ki kell iktatni a belterjes, a többségi társadalomtól eltérő belső normákat!

cirmos 2012.07.20. 13:18:12

ez a cikk is visszafele fog elsulni, mint az egesz toleranciara epulo hamis kisebbsegi "politika". elfogadhatatlan, hogy a dolgos tobbsegnek mindent toleralnia kell, mig a beilleszkeni nem akaro ciganysag azt tehet, amit csak akar, tamogatva a liberalis ertelmiseg es media altal.
vajon miert novekszik a rasszizmus itthon? mi volt elobb, a szelsojobb vagy felelem az agressziv, bunozoi eletmodot folytato ciganysaggal szemben?
felhaborito tovabba a statisztikak meghamisitasa is, hogy nem kapunk pontos informaciot az elitelt bunozok szarmazasat illetoen, lasd: "magat ciganynak vallo".
minden elet-ellenes buntett elitelendo, tekintet nelkul az aldozat szarmazasara, viszont a forditott statisztika sokkal erdekesebb. milyen szarmazasu emberek kovetik el az ilyen jellegu buncselekmenyeket? milyen szarmazasu emberekre jellemzo a magatehetetlen emberek bantalmazasa? kikre jellemzo a nemi eroszak es/vagy rablas testi sertessel egybekotve?
miert nem nezunk a "gyulolet" (de inkabb felelem) moge?
a kerdes helyes: hol rontottuk el? de tegyuk hozza ezt is: hol rontottak el?

Anti Anyag (törölt) 2012.07.20. 13:18:30

@Sir Galahad: Liberálisok, ne csodálkozz. A hazai liberálisok épp a meredekebb komancsok gatyájából másztak elő, nézeteik is ennek megfelelőek.

dr. Bubó 2012.07.20. 13:19:58

a cigányok jók...

a máv és a bkv rossz mert leheggeszti a vasat...

Archenemy 2012.07.20. 13:21:09

kata is címlapon lesz négy év után is, vagy a büdös parasztok nem érnek annyit?

Kivlov 2012.07.20. 13:23:35

@Anti Anyag:
Persze, csak akkor észre kellett volna venni, hogy ez így nem jó, az eddigi taktikával csak még rosszabb lesz. És változtatni a hozzáálláson...

dr. Bubó 2012.07.20. 13:23:43

@Archenemy: jaa ez még arról szól?

a 2006-ban a politikusok (fides-maszop-dzsobbik) megrendelésre ment cigány irtás és utcai hőzöngés?

jol beszopta a blog...

THLM 2012.07.20. 13:24:23

Hol rontottuk el? Mi sehol. Ennyi erővel Európa összes országa elrontotta valahol, meg Kanada is. Hol is sikerült beintegrálni a cigányokat? Valaki megmutatná nekem?

Anti Anyag (törölt) 2012.07.20. 13:26:19

@Sir Galahad: Az ő elméletük az, hogy ha nem beszélünk róla és nem engedjük vizsgálni sem, akkor a probléma is megszűnik, vagy legalább is kézben tartható. Teljesen, mint a komancsok és ők is meglepetéssel fogják tudomásul venni, hogy jé, a probléma tovább rohadt az általuk elfedett felszín alatt és már nem csak a cigányok az ellenség, hanem ők is.

Anti Anyag (törölt) 2012.07.20. 13:31:37

@Kivlov: Hogy változtattál volna, gyakorlatilag az összes politikai erő a komcsik zsebéből bújt elő, Antalléktól Csurkáékig.

Ők pedig nagyon okosan előtérbe engedték a hozzájuk családi szállal kötődő, vagy besúgóként zsarolható szélsőliberálisokat, akikről tudták, hogy őket fogja szalonképessé tenni. Ráadásul e mögött külföldi politikai és pénzügyi támogatás is volt.

Ezt honnan tudta volna bárki, az SZDSZ-ben eleve a legtöbben valamiféle felszabadítót láttak, az MDF-ben pedig egy konzervatív klasszikus polgári pártot. Ráadásul a cigánykérdés nem is volt napirenden, hiszen bőven tartott még a komcsik kemény kéz politikájának hatása.

Amundsen73 2012.07.20. 13:34:31

Megint egy álszent tudósbogár analizátor. Legyen egyszer bátor lemenni hozzájuk és magyarázni, magyarázni, tanítani, ösztökélni őket. Ne csak itt írogasson. Ha baj van ezek az elsők akik eltűnnek a balfenéken és majd Torontóból osztják az észt.
...én vagyok a hülye, hogy véleményem van......

Anti Anyag (törölt) 2012.07.20. 13:38:25

@Amundsen73: Na ezektől azt várhatod. Még odáig sem jutottak el, hogy a cigányok általi gyilkosságok alapja a rasszizmus, pedig ehhez csupán Lakatos Menyhért Füstös képek c. regényét kellene elolvasniuk.

Még akkor is rasszizmus, ha vele szemben a nem cigányok valós, vagy vélt rasszizmusa áll. A cigányt a cigány erkölcs nem kötelezi nem cigány életének kioltására, vagy javainak eltulajdonítására.

Anti Anyag (törölt) 2012.07.20. 13:39:44

nem kötelezi=nem bünteti nem cigány életének kioltását, vagy javainak eltulajdonítását.

don brada · http://www.sajatwebsite.hu/ 2012.07.20. 13:43:00

Hogy hol rontottuk el? MI? ÉN? Mi van???
A nagy elrontás az elmúlt 20 év cigánypolitikája. Ez tartja fenn, és nevelt ki egy jó vaskos generációt, aki simán elvan segélyből, munka nélkül, és megszokta, hogy ha felemeli a hangját, akkor ott a sajtó és az esti híradó, hogy cigányüldözés van.
20 éve nincs egy rohadt őszinte betű a médiában és a politikában a helyzetről, csak ilyen álszent, demagóg ömlengések, fotelben ücsörgő életidegen szociológusoktól, mint a jelen cikk.
Hányingerkeltő.
Ja és aki ezeket felveti, az rasszista, náci és idegengyűlölő - így természetesen én is, és minden fenti kommentelő.

Rohadtul unalmas már ez a hazug és önbecsapó ország.

kuki123 2012.07.20. 13:43:07

Hol rontottuk :

ott hogy beengedtük az országba és a médiába oylan embereket akik reggeltől estig csak rasszistáznak:

Megérkezett a különmegbízott: el kell ítélni az antiszemitizmust! - Az alaptantervet is szájára vette a ronda zsidó

Az amerikai külügyminisztérium különleges megbízottja szerint a magyar kormánynak azonnal és határozattan el kell ítélnie az antiszemitizmus minden megnyilvánulását.

A jenkik zsidóügyi megbízottja
Hannah Rosenthal, az amerikai külügyminisztérium az antiszemitizmus megfigyeléséért és az antiszemitizmus elleni harcért felelős különmegbízottja, illetve Eleni Tsakopoulos Kounalakis budapesti amerikai nagykövet pénteken Aktív állampolgárságért oklevéllel tüntette ki az Élet Menete Alapítványt.
Az elismerés átadása utáni sajtótájékoztatóján Hannah Rosenthal felhívta a figyelmet arra, hogy nem helyes olyan emberek tevékenységének bemutatását beemelni a nemzeti alaptantervbe, akiknek nem makulátlan a múltjuk, akik tömeggyilkosságokban működtek közre.

aztán az esti híradóba már ilyenek nem is kerülnek be:

"Navajonki" rablók támadtak a házaspárra - a férfit megverték, a nőt megerőszakolták

Kegyetlen rablók támadtak egy Jánoshalmán élő német házaspárra. A férfit megverték, a nőt meg is erőszakolta az egyik férfi.
Csoportosan elkövetett rablás bűntett miatt indult eljárás három jánoshalmi férfi ellen. A brutális elkövetők közül ketten őrizetbe kerültek, harmadik társukat még keresik – tájékoztatott a szerdai bűnesetről péntek reggel Nyíkos Tamás, a Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Július 18-án (szerdán) éjszaka ismeretlen tettesek Jánoshalma külterületén egy német házaspár tanyájánál a hazaérkező 57 éves férfit azzal az ürüggyel állították meg a kapuban, hogy cigarettát kérjenek tőle. A férfi jelezte, hogy nem dohányzik, erre már a nála lévő pénzt követelték, majd azonnal ütlegelni kezdték. A megtámadott férfi bemenekült a tanyája udvarára, de oda is utána mentek, tovább bántalmazták. A sértett kiabálására az otthon tartózkodó 48 éves felesége a segítségére sietett, de őt is megütötték többször, majd a támadás elől a tanya fürdőszobájába menekülő asszonyt az egyik támadó követte, lefogta és erőszakkal közösült vele.
A megvert német férfi arccsonttörést szenvedett, mindketten sérüléseikkel kórházba kerültek. A három ismeretlen férfi a tanyából készpénzt, mobiltelefont és egy laptopot vitt el. Az anyagi kár közel 500 ezer forint. A rendőrséget a sértett házaspár szomszédja értesítette, a helyszínen hagyott nyomok alapján, valamint az adatgyűjtés eredményeként a járőrök Jánoshalma külterületén egy hátrahagyott kocsit találtak, amelynek típusa megegyezett a bűncselekmény helyszínének közelében látott autóéval. A széleskörű adatgyűjtés sikerrel járt, hiszen a kiskunhalasi rendőröknek sikerült beazonosítani azokat a személyeket, akik ezt az autót használták. A három elkövető közül csütörtök reggelre sikerült elfogni kettőt, egy 37 és egy 21 éves férfit, apát és fiát.
A két gyanúsított közül a fiatalabb férfi beismerő vallomást tett, megjelölve harmadik társukat egy szintén jánoshalmi, 31 éves férfit, akit jelenleg elfogató parancs kibocsátása mellett keresnek. Az elfogott gyanúsítottakat a nyomozók őrizetbe vették és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásukra.
Olvasónk kiegészítése
Jánoshalmán dolgozom. A házaspárt cigányok verték és erőszakolták meg. Mi sem bizonyítja jobban, mint a 37 éves apa, meg a 21 éves fia.
Hihetetlen hogy mennyi cigány van a városban. Létszámuk drasztikus emelkedésében az is közrejátszik, hogy a környék városai úgy próbálnak megszabadulni tőlük, hogy olcsón - főleg akik közüzemi díjjal tartoznak - megvásárolják, ha tehetik a lakásaikat, és vesznek a környező településeken nekik másikat olcsóbban, komfort nélkülieket.
Kiskunhalas az elmúlt években is ezt csinálta. Vagy tíz családról tudok, akik oda költöztek emiatt... Az egyik legfertőzöttebb szutyok lett ez a város.
(Kuruc.info - Baon)

Hát nézd már szegény árva lelkem is egy cigó volt...akarom mondani 2...

VT Man 2012.07.20. 13:49:40

"G.K.: De mit kellett támogatni? Ezeket az embereket anyagilag sem kellett támogatni, a támadások megszervezése, és végrehajtása nem emészthettek föl hatalmas összegeket."

Aha. Tehát ingyen van a fegyver.

Érdekes, hogy az MSZP kormány alatt történt meg az is, hogy a titkosszolgálat épp akkor hagyta abba az akkor még leendő gyilkosok megfigyelését, amikor azok fegyvert vásároltak! Ez véletlen?

Ráadásul az MSZP-nek az egész ügy nagyon jól jött. Minden normális ember (bal és jobboldali) elítélte a gyilkosságokat, pláne azt, hogy dolgozó!!! cigányokat öltek meg.

Ha egy csoport leszámol a cigány uzsorásokkal, akkor nem örülünk a gyilkosságnak, de legalább van benne "igazság".

cukorrépa 2012.07.20. 13:57:36

@don brada:
"Ja és aki ezeket felveti, az rasszista, náci és idegengyűlölő - így természetesen én is, és minden fenti kommentelő.

Rohadtul unalmas már ez a hazug és önbecsapó ország."

igazad van, de nem az ország önbecsapó és mélyen hazug, hanem a liberális értelmiség azon része, amely demagóg és aljas módon a cigányok szerencsétlenségéről vonyít folyamatosan a sajtóban. akkor is, amikor nyilvánvaló, hogy a cigányság egy részével - és nem kicsi részével! - rohadt nagy gond van.

nagyon szarházi liberális értelmiségünk van. meglepően korlátolt vagy aljasul demagóg banda.

hiszen csak a vak nem látja, hogy a magyarországi cigányság egy jókora hányadát a kultúrájuk, a szokásaik alkalmatlanná teszi arra, hogy a normális, hétköznapi (urambocsá': fehér) magyarországi szokásoknak megfelelően éljenek és viselkedjenek (pl. ne hőbörögjenek, ne bűnözzenek, ne késeljenek, ne verekedjenek, dolgozzanak, rendszeresen fürödjenek stb.).

a liberális értelmiség hazug módon úgy tesz, mintha ezek a problémák nem léteznének, mintha csupán az elvetemült rasszistákat, sőt nácikat zavarnák a cigányság körüli problémák.

hát persze, mert ha a cigányok tűrhetetlen dolgai ellen felszólalókat náciknak lehet nevezni, akkor máris "megnyugodhatnak" azok a zsidó származásúak, akik rettegni szeretnének az állítólagos náciktól. végre lesz ellenségük, nem is kevés!

fel kellene fogni: igaz, hogy vannak magyar nácik is, de a magyarországi cigányság (egy részének a) szemétdombja nem csak őket zavarja, hanem minden normális, dolgos, törvénytisztelő magyar állampolgárt, aki a liberális értelmiségi dogmáknak és hadoválásnak nem akar bedőlni.

cukorrépa 2012.07.20. 14:01:03

@Skyless:

"Hol rontottuk el? Mi sehol. Ennyi erővel Európa összes országa elrontotta valahol, meg Kanada is. Hol is sikerült beintegrálni a cigányokat? Valaki megmutatná nekem?"

jogos a kérdés. nem fogják megmutatni. a hazug, szarházi magyar és "magyar" liberális értelmiség folytatni fogja a cigányok mellett szóló aljas és átlátszó propagandát.

Anti Anyag (törölt) 2012.07.20. 14:01:54

@VT Man: Ez egy ballib provokáció lehetett. Számomra is érdekes, hogy a titkosszolgálat mindenről tud és nem tesz semmit.

Valami hobbistánál találnak egy félig visszahatástalanított II. világháborús fegyvert, kimegy a kommandó.

Az pedig röhejes, hogy itt az Indexen is évek óta rágcsálják a témát, miközben a tényleg reális és mindennapi veszélyt jelentő cigányok általi gyilkosságok elsuhanó napihír, persze a cigányok szó fiatalokra cserélve.

"Szakember" tegnap írja az egyik cikkben, hogy a cigányok nem követnek el több gyilkosságok mint fehérek, mert mindössze ketten vallották magukat cigányoknak.

Failer 2012.07.20. 14:05:51

Ott "rontottuk el" (sic!), hogy mindig is tagadtátok a cigánybűznözés létét. Viszont mivel tagadtátok, így tenni sem "szabadott" ellene..

Gábor a Jobbszélső 2012.07.20. 14:06:39

ezeket a retkeket még képesek egyesek védeni...... mocskos libsi görények, akik csak belekötni akarnak mindenkibe, aki Magyar.
Maholnap szegény Bándy Kata lesz a hibás, amiért a sajnálatra méltó és jóravaló retek megölte. Tegnap is milyen vérlázító cikk volt itt az indexen ebben a témában. Ilyen baromságot írtak benn, hogy a gyilkosságokat pláne nem a cigányok követik el, náluk ez nem jellemző elkövetési mód.... Hát hihetetlenek!!!

dreia 2012.07.20. 14:08:18

A liberálisokat nem lehet meggyőzni. Hiába bizonyosodott be már évtizedek óta, hogy nem vezet a mértéktelen segélyezési és a gyerekgyártásra ösztönző politikájuk eredményre, sőt egyre súlyosbodik a helyzet, akkor is azt mantrázzák, hogy a magyarok rasszizmusa miatt nem illeszkednek be a cigányok.
Nem vall értelmes emberre azt erőltetni, ami nyilvánvalóan kudarcot eredményezett. Új ötletek kellenek a megoldásra. Mondjuk kapjanak nyolc gyerek után segélyt, de csak akkor, ha megállnak két gyereknél. Még így is jobban járnánk, mert később azt a nyolcat egész életén át eltartani többe kerül az országnak.

cukorrépa 2012.07.20. 14:20:39

ha már liberális propagandáról beszélünk, a halálbüntetés kapcsán például az Indexen olvasható Joób Sándor igen épületes szájbarágója. Abból a liberális értelmiségi kezdőcskék megtudhatják azokat a dogmákat, amelyeket fel kell sorolniuk, ha a halálbüntetést ellenezniük kell:

index.hu/belfold/2012/07/20/jogosabb_es_olcsobb_megolni_a_gyilkost/

Nézzük csak meg közelebbről. Joób azt állítja, hogy egy magyar életfogytosnak 40 év alatt a börtönben "mai áron 116 millió forintba kerül az ellátása."

Majd megkérdezi, "Akkor nem olcsóbb a halálbüntetés?"

Válasz: "Nem. Az Egyesült Államokban kiszámolták, hogy a sok szakértő és a hosszadalmas bizonyítás miatt ezeknek az eljárásoknak a költsége akár négyszerese is lehet egy életfogytiglani szabadságvesztéssel végződő ügynek."

Na most, tessünk megkapaszkodni. Három propagandatrükk is tetten érhető a leírtakban.

1) A kis hamis újságírónk hoz egy becslést arra, hogy mennyibe kerül egy akasztófáravaló 40 évi ellátása ++ Magyarországon ++.
Aztán hivatkozik egy állítólagos ++ amerikai adatra ++, ami nyilvánvalóan amerikai bizonyítási és börtönköltségekkel számol. Egyáltalán nem egyértelmű, hogy a magyar és amerikai költségek összevethetők. Erre persze nem hívja fel a figyelmet.

2) A kis hamis újságírónk úgy hivatkozik egy ++ állítólagos ++ adatra, hogy nem adja meg a forrását. Honnan tudjuk, hogy nem csak liberális jókedvében hazudozik, hogy a saját álláspontját látszólag igazolja?

3) A legfontosabb, figyeljünk az "akár" szóra: "ezeknek az eljárásoknak a költsége akár négyszerese is lehet egy életfogytiglani szabadságvesztéssel végződő ügynek."
Vagyis a kis liberálisunk NEM azt mondja, hogy az USÁ-ban kiszámolták, hogy ÁLTALÁBAN drágább a nyomozás, bíróság és kivégzés, mint az életfogytiglani etetése-itatása az akasztófáravalóknak. Hanem azt mondja, hogy ELŐFORDULHAT, hogy olcsóbb valakit életfogytiglanban tartani, mint a bűnéért kivégezni.

Gratulálunk, a liberális, politikailag korrekt, ostobaságokat pöfékelő propagandagépezet működik! Csak az a baj, hogy szarul.

eMJe 2012.07.20. 14:23:06

kint vagy címlapon, te ...

szerencsére kapod majd, ami jár. sőt, már kaptad is, így már mindent elmondtak helyettünk, provokatroll

istvan_h (törölt) 2012.07.20. 14:26:22

Ott rontottátok el, hogy még mindig Magyarországon rontjátok a levegőt. A jóbarátotok már rég megmondta, akinek nem tetszik el lehet menni! Ha tíz gyilkosból több mint egy cigány az már azt jelenti, hogy az átlagnál jobban bünöznek a cigók, de van olyan érzésem, hogy ez a szám 8-9-nél jár inkább.

magyar bucó 2012.07.20. 14:27:01

@cukorrépa: Igen, előfordulhat, hogy fellógatni sokkal többe kerül, mint életfogytig tartani. Pl. ha másnap magától felfordul a börtönben...

dreia 2012.07.20. 14:34:55

Mivel az egyetemen is ezt tanítják, hogy a cigányok jó emberek, nem kell tőlük félni, csak azt bántják, aki rossz hozzájuk, gondolom Kata is azért nem kezdett egyből sikítani, meg szaladni, ahogy csak tud, mert azt tanulta, hogy ha kedvesen, megértően viszonyul egy cigányhoz, akkor nem fogja bántani. Lehetne éppen lelkiismeret furdalása is annak, aki így tanítja a kriminálszociológiát.

telkoe 2012.07.20. 14:53:22

@Archenemy: Persze hogy ott lesz, pont ahogy Marian Kozma, Szagi tanar ur es a sok mas eset is ott van.
Magyar aldozat csak ugy kerulhet oda hogy az index webkettes cukisaganak ujra eszebe jut picsogni a gonosz magyar kireszketokrol es fasisztakrol. Akkor meg a - a csalad hatarozott kerese ellenere - kepet is kitesznek rola, mert attol jobban porog a kattintas es csilingel a kassza az indexnel. Most porog az uzlet, most erdemes egy jot nyalazni a gonosz kirekeszto magyarokrol ha valaki akarsz lenni a ballibsi szarhalomban.

letmetellyou 2012.07.20. 15:01:57

A Bándy-gyilkosság tárgyalásáról indít -e hasonló blogot a fenti iromány nagyérdemű elkövetője?

nu pagagyí 2012.07.20. 15:02:21

Ott rontottuk el, hogy túl sokan akartak valós teljesítmény nélkül éldegélni. Időközben, törvényszerűen elfogyott a lóvé, mára a társadalmi béke fenntartására sem futja. És ez, a félreértések elkerülése végett, korántsem cigány probléma. A helyzetet az álrokkantnyugdíjasok, az adócsalók, a számlagyárosok, a közpénzlenyúló vállalkozások, a politikai kitartottak és a korrupcióból élő hivatalnokok hada együtt hozta össze. Nem a cigányok miatt maradt le az ország szomszédainktól és nem feltétlenül az ő hibájuk, hogy esélytelenül vegetálnak a faluvégi gettókban. Nem hiszem, hogy ilyen életről álmodnak és azt sem hiszem, hogy jó szándékkal ne lehetne többségüket beintegrálni a társadalomba.

Grabbe · http://www.hirstart.hu/ 2012.07.20. 15:10:19

@Skyless: Elvileg Spanyolországban működött/működik a dolog; a cigányok az ottani társadalom hasznos részévé váltak.

---

Ez amúgy nem személyes tapasztalat, hanem a NOL-on olvastam erről egy tanulmányt úgy fél éve :-)

Turboanyu 2012.07.20. 15:16:31

@Tigriske: Persze hogy nem, norvég cserediákok voltak, mi?

dr. Bubó 2012.07.20. 15:17:57

kell egy uj kormány, ami hiteles...

vesz fel hiteleket és akkor nincs probléma...

nu pagagyí 2012.07.20. 15:43:19

A megélhetési nácikok úgy gondolják, most kezdődött a történelem, pedig nem így van.

A cigányprobléma a rendszerváltás terméke, mi okoztuk, magunknak, a Kádár-rendszer alatt nem létezett.
Ezzel, természetesen nem azt mondom, hogy jöjjön vissza a cuclizmus, csak annyit, ha valódi esélyt kapnak az emberek, akkor megpróbálnak élni vele. A cigányok akkoriban sem voltak a rendszer kitüntetettjei, de volt munkájuk, amiből megéltek. Egy akkori tipikus cigány szülő, nem azért ment be a suliba, ha panasz volt a csemetére, hogy összeverje a tanárt, hanem azért, hogy a vásott kölyköt megrendszabályozza (személyes élmény).

A munkahelyek eltűnése a cigányokat súlytotta leginkább, mint a legkevésbé képzett csoportot. A cigányokat rúgták ki legelébb, őket zsákmányolták ki a legjobban az "okosban" dolgoztató "vállalkozók". Az állam próbálkozott mindenféle programokkal, a cigányautónómiákon keresztül, de azok sem váltották be a várakozásokat. Nem kellett volna átpolitizálni ezeket a szervezeteket és itt Farkas Flóriánra és Kolompár Orbánra gondolok. Ők is felelősek, hogy az adófizetők pénze, nem arra ment, amire szánták.

Új módszerek kellenek, olyanok, ami a mai piaci viszonyok között is működőképes. Az észnélküli segélyezésnek én sem vagyok híve, jobban szeretem, ha esélyek teremtésére költik az adófizetők pénzét, nem pedig a reménytelen vegetálás fenntartására.

magyar bucó 2012.07.20. 15:48:42

@nu pagagyí: Gondolom, nem sok cigányt láthattál közelről.
Én láttam őket "dolgozni" a rendszerváltás előtt egy nagyvállalatnál. Szétütöttek egy raklapot és szalonnát sütöttek a gyárudvaron...
A Kádár rendszerben működött a cenzúra, azt tudtad, amit a rendszer hagyott megjelenni. Akkor is volt sok eset, de az csak szóbeszéd útján terjedt, megírni nem lehetett.

bagir 2012.07.20. 16:10:25

A cigányitegrációt régen kitalálták, még büfészakot végzett nyősténymajom sem kellett hozzá.
Két szó az egész: KORBÁCS és KENYÉR!

Mérnork 2012.07.20. 16:14:50

@nu pagagyí:
Szép legenda, hogy a cigányok dolgoztak a rendszerváltás előtt, a valóság az, hogy kötelezően be kellett járniuk, vagy mehettek a börtönbe közveszélyes munkakerülés (KMK) miatt, a cégeknek meg kötelezően alkalmazni kellett pár cigót is. Így bejárni bejártak, elvoltak, ha nagy kárt nem okoztak akkor nem foglalkoztak velük különösebben. Érdekes módon a kékfényben mégis csak cigókat lehetett KMK miatt látni, akkor még nem szemérmeskedtek, bemondták, hogy cigány az illető, ha a képe alapján esetleg nem lett volna mindenkinek egyértelmű.
A rendszerváltás után pedig a cégek érthető módon a gyakorlatilag semmire nem használható cigóktól szabadultak meg minél előbb...

horex · http://horex.uw.hu/ 2012.07.20. 17:02:09

@dr. Bubó:
Na te se loptál még sincsavart akkor , láccik :)

Nem rég voltak hírek melyik villamosjárat nemment mert vagy sint loptak vagy vezetéket vagy a csavarokat tekerték ki
Városban nehezebb dolguk van szegíny cigányoknak, mert jellemzően nincs kiszedhető csavar
De ugye ismerős a cigány himnusz azon része hogy
"nem loptunk mi csak egy szeget, Jézus Krisztus tenyeréböl"

Persze, biztos segiteni akartak neki leszállni a keresztröl

horex · http://horex.uw.hu/ 2012.07.20. 17:06:33

@Mérnork:
Az is legenda nagyrészt amit te irsz
Semmiféle kényszer alkalmazás nem volt a cégek részéröl
Ha meg nem melóztak, akkor ott a magyarok sem melóztak éppen
Persze én is csak a magam tágabb környezetét láttam, de az épitkezéseken bizony nagy többségben voltak a cigányok, mint manapság is árokásásnál, útépitésnél

cukorrépa 2012.07.20. 17:06:51

@Mérnork:

a szocializmusban a cigányok akár dolgoztak, akár nem, most már mindenképpen megoldást kell találnia Magyarországnak a kb. 600-800e nyomorban és részben bűnözésből élő ember ügyére. mert abba az ország fog beleroskadni, hogy jóravaló és léhűtő emberek tömegeit segélyezzük.

a sok okos liberális ideológusmajom a cigánymosdatás helyett most már felmutathatná a megoldási javaslatait. csak hát azt sokkal nehezebb megtenni, mint nyivákolni a "szegény, bántalmazott, ártatlanul elnyomott romák" mellett. mintha a sok liberális dogma hazugsága mögül nem látszana ki a rengeteg probléma a cigányokkal.

horex · http://horex.uw.hu/ 2012.07.20. 17:14:05

Gondoljunk csak vissza híresebb esetekre amikor azt mondtuk/gondoltuk most aztán csak odacsapnak nekik
"Kopogtattak "ugye valamely rendőrörs ajtaján este,
megtámadtak rendőröket, elgázoltak vagy éppen lelőttek rendőrt, 90éves öreg anyókát vertek holtra/az utolsót abban a faluban/ , csicskáztatás, uzsorakamat, aztán Szögi úr, Cozma és most Bándy Kata rendőr

Mi kell ahhoz a mindenkori kormánynak hogy rendet tegyen, mert ez megy minden kormányzat alatt
Egyszer megtámadhatná már egy rokonság a TEK-et is igazán :)

rajen 2012.07.20. 17:36:14

@horex: Az összes szarkeverő szervezetecske egy helyen...

letmetellyou 2012.07.20. 18:17:34

Ahogy ez a cigányvadászat-per hétről hétre kikerül az index címlapra, én egyre nagyobb ellenszenvvel vagyok a cigányok fele. Pedig nem vagyok az a karlengető jobbikos. Bár a cél valószínűleg éppen ez: ha nincs balhé, akkor csinálni kell.

0511 2012.07.20. 19:33:57

Ott rontottuk el, hogy helyet adunk a sok, hülye tanulmánynak, amelyek minden felelősséget levesznek a kisebbségről.
Nem a többséget kell állandóan ekézni, főleg, ha eme kisebbség viszonylatában a többség mindenütt Európában azonosan viszonyul hozzájuk.
Naná, hogy kényelmesebb és jövedelmezőbb íróasztal mellöl noszogatni másokat, és elítélőleg nyilatkozni a "parasztról", ha egész napi robot után nem kellően tolerálja, ha elhajtják az utolsó malacát is.
A sok okoskodó (vagytok elegen) levonulhat a problémás egyedekhez és sorban meggyőzheti őket az együttélés minimális követelményeiről.No majd akkor jöhetnek a beszámolóik az eredményekről.

borzimorzi 2012.07.20. 22:03:45

Ha ez így folytatódik, és továbbra sincs a médiában egyetlen őszinte szó sem, egyetlen felelősen gondolkodó írástudó sem, akkor nagy baj lesz.
Üdv:
b

khmm... 2012.07.20. 22:25:07

Gönczöl Katalin régebben nem volt annyira finnyás a cigánybűnözéssel kapcsolatban...

mno.hu/belfold/ciganybunozesrol_ertekezett_gonczol_katalin-245482

" A professzornő tehát régebben nem kerülte a kényes témákat, kendőzetlenül beszélt a cigányságról, ragaszkodott a róluk szóló vizsgálatok tényeihez. Egy művében például úgy értekezett, hogy a rasszista kuruc.info megnyalná mind a tíz ujját: a romák között több a bűnelkövető, viszonyaik szinte predesztinálják őket az erőszakos cselekményekre."

" Amíg az összbűnözésen belül csak minden tizedik személy cigány, addig az általam vizsgált erőszakos visszaesők körében több mint minden harmadik. Ez a különbség azt is jelzi, hogy az elkövetőknek ezzel a kategóriájával szemben a korábban alkalmazott büntetések fokozott mértékben bizonyultak hatástalannak, körükben a társadalmi beilleszkedés jóval eredménytelenebb.”

stb. stb.

cukorrépa 2012.07.20. 22:55:00

@khmm...:

az is lehet, hogy a mostani véleményéért lefizették. vagy nem is azt mondta, amit a poszt állít. vagy megfenyegették, hogy ha nem elég liberálszagú-cigánybarát, amit mond, akkor baj lesz... ne mtudhatjuk.

egyébként meg néhány száz korlátolt liberális értelmiségin kívül egy gondolkodó ember sem gondolja azt, hogy a magyarországi cigányság kulturális és szokásrendszerével nagy gondok vannak, túl könnyen elfogadják a bűnözést.

mondjuk az is lehet, hogy ezek a szűkagyúnak tűnő liberálmegmondók azért b*szogatják a többséget, mert egyrészt nem tartoznak a mo-i többséghez, tehát nem önkritikát gyakorolnak, hanem kárörvendő kibickedést művelnek, illetve mert a tudományos karrierjükben jobban eladható, divatosabb, a politikailag korrekt Nyugat felé szebben mutat, ha a cigányokat pártolják minden áron.

szomorú, hogy ugyanez a Nyugat rég elkergette a maga területéről a cigányokat (vö. Ny-Európa), mert a velük járó problémákat nem akarná megoldani, nem is tudná - erkölcsi alapja így a kritikára Ny-Európának nincsen.

és az sem lehet véletlen, hogy a cigányokkal annyi balhé van, ha csapataik megjelennek Franciaországban, Olaszországban, Angliában, Kanadában. de hát erről olyan könnyű korlátolt és/vagy demagóg liberálisként megfeledkezni!

cukorrépa 2012.07.20. 23:34:45

@cukorrépa:

javítom magam:

néhány száz korlátolt liberális értelmiségin kívül egy gondolkodó ember sem gondolja azt, hogy a magyarországi cigányság kulturális és szokásrendszerével NE LENNÉNEK nagy gondok, túl könnyen elfogadják a bűnözést.

gomparez 2012.07.25. 11:08:16

A kommentek mindent elmondanak erről az országról.
Az öntudatos hülyék. Ideje innen elköltözni.
Üdv.