Per, nyelv, integráció (1)

Mit tehet, és mit nem tehet meg a jog? Tud-e a jog a társadalmi többség ellenében működni? Kell-e morális alapozottság a jognak? Erről beszélgetünk két per, az 1882-es tiszaeszlári, és a 2011 óta zajló Hungária körúti tükrében.

Majtényi László alkotmányjogász 1995-2001 között adatvédelmi ombudsman volt, 2008-09-ben pedig az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) elnöke volt. 2003-ban az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet alapítója, annak azóta is elnöke.

VBA: A romagyilkosságok pere most fog újraindulni (az interjú a múlt héten készült – a szerk.) az ítélkezési szünet után szeptember 18-án. Mit látsz ebben a perben alkotmányossági, valamint politikai szempontból.

ML: Ez egy tipikusan olyan dolog, hogy azokat a jogászokat, akiket a jog morális megalapozása érdekel, amilyen én is vagyok, nagyon mélyen érint, hiszen arról van szó, hogy ez a per sok mindent nagyon élesen megmutat. Az egyik az, hogy mennyire korlátozott a jog hatóköre alapvető funkciójában, mint társadalmat szabályozó normarendszer. Hogy mennyire eszköztelen, pontosabban tehetetlen a jog akkor, amikor nem áll mögötte társadalmi támogatás. Ez az ügy alapvetően olyasmiről szól, ami abszolút értelemben jogi probléma, ugyanakkor a társadalom életképességének, életlehetőségének, valójában egészségének jelzője. Tudniillik az elmúlt években Magyarországon széleskörű vita folyt egy teljesen értelmetlen álkérdésben, hogy lehet-e egy ország vagy egy társadalom morális válságban. Ugye ez a Gyurcsány-kérdéshez volt odakötve, és a rendes liberálisok meg baloldaliak azt mondták, hogy olyan nincs, hogy egy társadalom vagy egy ország morális válságban legyen. A jobboldal meg azt mondta, hogy ez az ország morális válságban van. Most nem ennek igazsága, hamissága érdekel minket. Az az állítás nyilván nem igaz, hogy nem lehetséges a társadalomra vagy egy egész országra kiterjedő morális válság, hiszen például 1945-ben ember nem tagadta, hogy egész Európa morális válságban volt. Még az is igaz, hogy a morális válság lehet pozitív dolog is, hiszen a válságnak az a sajátossága, hogy a krízist valahogy túl kell lépni. Tehát egy morális válság valamiféle feloldáshoz vezethet, ahogy többé-kevésbé az európai civilizáció azt a rettenetes válságot, amit a fasizmus jelentett, is feldolgozta. Kivéve egyébként a kelet-európai társadalmakat és ezen belül különösen Magyarországot. Elnézést, hogy ilyen messzire kanyarodok, de azt gondolom, hogy ez a két probléma összefügg, ugyanis Magyarország a mai napig a Holokauszttal úgy van, hogy nem mi csináltuk, nem vagyunk érte felelősek, nem tudjuk, hogy történt, nem ismerjük a tényezőket, nem is akarjuk ismerni. És ezek erősen visszaköszönnek a romagyilkosságok társadalmi fogadtatásában. Nem velünk történik ez a történet, nem vagyunk felelősek érte, nem mi csináltuk, mi békés polgárok vagyunk, isszuk a sörünket, elfogyasztjuk a kávénkat, hazamegyünk a családunkhoz, és normális életet élünk. Olyan társadalmi feltételek kellettek, hogy meglegyenek, hogy egy olyan bűncselekmény-sorozat megtörténhessen, ami a magyar kulturális háttérben korábban idegenek voltak. Egy nemzeti civilizációnak rengeteg karakterisztikuma van. Például Oroszországban a terrorizmusnak, a faji gyilkosságoknak nagyon nagy társadalomtörténeti háttere van. Azt le kell szögezni, hogy a magyar kulturális tradíciótól ez a bűncselekmény-sorozat alapvetően idegen, ami azt jelenti, hogy nagyon komoly társadalmi vonzásokra, a felszín alatti nagy áramlatokra van ahhoz szükség, hogy egy ilyesmi megtörténhessék, amivel azt akarom mondani, hogy a magyar társadalomnak szembe kell nézni a saját felelősségével. Az, hogy az ember nem szállhat fel úgy villamosra, nem ülhet be úgy egy szaunába vagy az uszoda öltözőjébe, egy kocsma ivójába, hogy ott ne hangosan és rasszista indulattal beszéljenek a romákról általában. Azt gondolom, hogy ez része annak a társadalmi mozgásnak, amelyik ezeket az embereket bíztatta. Nagyon fontos dolog, a blogotokat olvasva jöttem erre rá, hogy végig kell gondolni, ezek az emberek, a gyilkosok nagyon komoly személyes kockázatot vállaltak. Ha úgy tetszik, a saját életüket is kockáztatták, hiszen ha valahol balul üt ki egy eset, az autójuk mozgásképtelenné válik, felismerik őket…

VBA: Volt olyan, hogy rendőr igazoltatta őket, volt, hogy beragadtak a sárba…

ML: Igen, olvastam. Tehát vagyoni nyereségre nem számíthattak, és izgalmasak ezek a jogi értelemben elvarratlan szálak, hogy sok százezres de akár milliós költségek is felmerülhettek a mobiltelefonok cseréjétől a logisztikáig, az eszközök beszerzéséig.

VBA: Van egy olyan látásmód, és ezt egyszer az ÉS-ben fejtettem ki, hogy valaki szerint, aki az elsőrendű vádlottat régen ismeri, ő azért soha az életben keresztbe nem tett volna két fogpiszkálót ingyen. Ezeket mi nem tudjuk, de ne zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy valamiféle megbízó volt a háttérben amellett, hogy a másod-, harmadrendű vádlottnak a fanatizmusa is kellett a cselekményekhez.

ML: Ugyancsak téged idézlek, hogy az elsőrendű vádlott Hajdú Szabolcs kiváló filmrendező kamaszkori haverja, és ahogy te mondod, egy jó csávóból lett egy rossz csávó..

VBA: Én nem ismertem de ezt mondják róla…

ML: Ez rendkívüli módon elgondolkodtató, hogyan lehet egy jóravaló emberből fanatikus, rasszista gyilkos, azt gondolom, nem valami túlfeszítése a problémának, hogy lássuk, van egy társadalmi probléma, amivel nem nagyon akarunk szembenézni, vannak ebből fakadó jogi kérdések, amikkel ugyancsak nem könnyű foglalkozni. Valamiféle katartikus megigazulást ettől az ügytől őszintén szólva vártam, és azt gondoltam, hogy megszületnek majd azok a szövegek, amelyek Bibó Istvánnak a ’45 utáni társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos publicisztikáinak, tanulmányainak eszmei folytatásai lennének.

VBA: Berlinben díjazott film készült róla, ami azért komoly teljesítmény.

ML: Igen. Nem igaz az sem, hogy ennek a traumának a társadalmi feldolgozottsága teljesen elmaradt volna, de mégiscsak az a határozott benyomása az embernek, hogy a magyar társadalomba ez a feldolgozás valójában és mélyen nem hatolt be. Én a Csak a szél című filmet a bemutató napjaiban néztem meg moziban, és négyen-öten ültünk a nézőtéren. Pedig rendkívül hatásos mozi lett, nagyon nagy szakmai hozzáértéssel, nagy feszültségteremtő erővel megcsináltan, hogy úgy mondjam, nem csak a morális része jó, hanem a szó legszorosabb értelmében vett izgalmas mozi. A magyar értelmiség egy része a problémákat a súlyán kezeli, de azt nem érzem, hogy a szélesebb magyar társadalom is így tenne. Az egy nagyon fontos dolog, hogy mi a jog és a társadalomi felelősségvállalás viszonya. Az ilyen típusú ügyek nagyon jól megmutatják, hogy tulajdonképpen a jog az a személyközi viszonyoknak mennyire felszíni jelensége és a jog a szabályozó funkcióját, amire egyébként ki van találva, csak akkor tudja valójában ellátni, hogyha megvan az az erkölcsi háttere, amit a jogban foglalt értékeknek a társadalmi visszaigazolása jelent.

VBA: Miben látod a jog mögött lévő társadalmi támogatásnak illetve erkölcsiségnek a meglazulását?

ML: Ebben az értelemben azt tudom mondani, hogy az elmúlt 20 évben nagy illúziórombolás volt az én világomban, mert az volt korábban a szilárd meggyőződésem, hogy a rendszerváltás idején Magyarország a régió országai közül a legjobb esélyekkel indult a szabadelvű demokrácia felé is, valamint ettől elválaszthatatlanul a számomra kevésbé rokonszenves kapitalista termelési rendszer felé. Két dolog támasztotta ezt meg. Az egyik, hogy a késő-kádári korszakban az árutermeléshez hozzászokott a magyar lakosság, a másik pedig, hogy a liberális XIX. században a magyar társadalmi tudatban jelentős részben benne voltak azok az értékek, amelyeket a nyugat-európai társadalmi, jogi értékekként azonosítunk. Az emberi méltóság eszményítése például.

VBA: Mi tette sereghajtóvá Magyarországot?

ML: Amiről én azt gondoltam, hogy az előnyünk, az valójában a hátrányunkká vált. Magyarországon ma olyan világ van, ahol egy tucat műveletlen és erőszakos ember uralkodik. Ez tény. Ezeknek az embereknek rettenetes frusztrációt jelent, hogy ott van a XIX. századi kultúra például Széchenyivel, Deákkal, Eötvös Józseffel, Eötvös Károllyal, Horváth Mihállyal, Kemény Zsigmonddal, Kölcseyvel, Arannyal. Ez nagyon magas nekik és ezeket az embereket könyvvel a kezükben elég nehéz elképzelnem, habár régebben voltak, akik olvastak közüllük. És azt gondolom, hogy ez a frusztráció a történelmi nagyság még több elemével szemben is megvan. Ugye volt egyszer egy magyar birodalom a XVI. századig, amely elbukott és volt egy nagyon fényes XIX. század, amelyik majdnem helyreállította eszmei értelemben ezt a nagyságot. Van ugyanakkor ez a nagyon vidéki, nagyon elzárkózó, a környező világról nagyon keveset tudó magyar világ. Akit a múlt nagysága agyonnyom, az a jelen aktuális kicsiségével sem képes szembenézni. Azt gondolom, hogy ez a jelenlegi politikai helyzetet is valamennyire magyarázza, és értelmezi a társadalom elutasító viszonyát, azt ami ezt a bűncselekmény-sorozatot kíséri. Vagyis egyrészt nem akarunk szembenézni a saját rasszizmusunkkal, másrészt pedig semmiképpen nem akarunk semmiféle felelősséget vállalni azért ami történt. Semmiféle készségünk sincs erre, hogy tanuljunk a hibáinkból és amit ki kellene javítani, azt kijavítsuk. Sokkal inkább ragaszkodunk ezekhez a hibákhoz és ha úgy tetszik, még mélyebbre ássuk magunkat öngyilkos ösztönből.

VBA: Korábban készült egy interjú erre a blogra Bíró Andrással, aki kritikus volt a magyar társadalom egészével és a mindennapos rasszizmussal szemben, de azt is mondta, hogy a roma értelmiségnek is van felelőssége, mert hogy elfogadott valamit, amiért nem küzdött meg, nem taposott ki magának. Ebből a szempontból azt mondja, hogy olyan, nálunk fejletlenebb politikai kultúrával rendelkező országokban, mint Románia vagy Bulgária, jobb a helyzet.

ML: Ez nagyon érdekes, én nemrégiben eltöltöttem egy kis időt Erdélyben és azt láttam, van előnye annak a társadalmi valóságnak, amelyik pre-modern vonásokat őriz. Például az erdélyi városokban látom a Gábor-cigányokat, nagyon büszke emberek, olyan öntudattal mennek végig délcegen, talpig feketében, hatalmas bajusszal az utcán, hogy az ember szemét odavonzzák. A poszt-indusztriális társadalomban a perifériára szorított cigányság földre szegett tekintete, és az erdélyi cigányság néhány csoportjának önérzetességét alig lehet összehasonlítani. A kisebbségi lét rendkívül érdekes, hiszen az erdélyi romáknak a nagy része magyar anyanyelvű és a magyarság lélekszáma folyamatos csökkenésének és morzsolódásának a természetes utánpótlását éppen az erdélyi cigányok adhatják meg. Nem mondom, hogy az erdélyi magyarok nem néznek előítéletesen ezekre a romákra, de a sorsközösség, a kisebbségi lét, az elnyomottság érzése is jelen van. Mondjuk az ottani magyar-cigány viszonynak a jellegzetességéhez ez is hozzátartozik. Egyébként meg az is, hogy a keletiesebb társadalmakban ezek a közösségek sokkal inkább fent maradtak. A fiaimnak most jelent meg a Kádár-korszak cigánypolitikájáról a könyve és én büszke apaként is elfogadom ezeket az értékeléseket, jó könyvnek tűnik. Valójában a Kádár-korszak a roma kultúrát, társadalmat, büszkeséget, identitást hihetetlen módon letörte. Az, hogy gyárak udvarán lehetett söprögetni, és a TSZ-ekben akadt munka, hihetetlen nagy ár volt azért, hogy a közösségeket meg elpusztították. A Ceaușescu féle politika meg sokkal durvább eszközökkel, de ebben a tekintetben úgy tűnik, talán sikertelenebb volt.

„Nem akarunk szembenézni a saját rasszizmusunkkal, semmiképpen nem akarunk semmiféle felelősséget vállalni azért ami történt. Semmiféle készségünk sincs erre, hogy tanuljunk a hibáinkból és amit ki kellene javítani, azt kijavítsuk. Sokkal inkább ragaszkodunk ezekhez a hibákhoz és ha úgy tetszik, még mélyebbre ássuk magunkat öngyilkos ösztönből.“

VBA: Térjünk vissza a perre! Az általad vezetett közpolitikai intézetet Eötvös Károlyról neveztétek el. Ez is furcsa, fals dolog a mai magyar világban, hogy az ő egyik nagy munkája a tiszaeszlári pernek a feldolgozása. Részben a per következményeként 1882 után erősödött meg Magyarországon az antiszemitizmus, akkor alakult az Istóczy-párt. Viszont a magyar társadalomban ezután következett el az asszimiláció aranykora, és ebből a szempontból katarzist is jelentett a per lezárása. Ez ebben a perben nem látszik megtörténni, erről beszéltünk. Ha magát a pert nézed, akkor a jogi szereplők, az ügyészek és védők szempontjából látsz-e olyat, ami bármilyen módon összekötné őket azzal, ahogy Eötvös Károly védte Scharf Móriczékat?

ML: Ebben a XIX. századi magyar embernek - azt mondanám – a viszonylagos nagystílűsége, és a XXI. századi magyar ember rettenetes kisszerűsége közti különbséget vélem látni. A nagy per egy hatalmas jogászi és írói teljesítmény volt, és, ha úgy tetszik, fantasztikus szociográfusi teljesítmény is. Amivel te is foglalkozol, amikor ott ülsz a teremben. Eötvös Károlynak hihetetlen érdeme, hogy egy olyan korszakban, amikor a szociográfia szó még csak nem is volt ismert, megírta a valószínűleg a mai napig a legjelentősebb irodalmi szociográfiát a Nagy per c. művében. De azt is gondolom, hogy éppenséggel az antiszemita hullám visszaszorulását jelentette a per. Az egész magyar politikai elit Tisza Kálmántól Mikszáthig, a magyar liberális hajlandóságú és erősen nacionalista magyar uralkodó osztály majdnem egészében az ártatlanul bevádolt zsidók mellé állt. Míg a mai magyarországi politikai elitről ez egyáltalán nem mondható el. Ez a magyar világ a XIX. században, amelyik az örményeket, a zsidókat, és bizonyos értelemben még a cigányokat is valami nagyvonalúsággal tudta kezelni, és voltak nagyon komoly kísérletek a romák integrálására is. De a pernek volt egy olyan központi alakja, akit osztályos társai úgy emlegettek, hogy ő a legokosabb ember a két hazában, Magyarországon és Erdélyben. És miközben a legjobb barátai két kézzel próbálták visszatartani, hogy a megvetett, megvert, szegény, szerencsétlen, nyomorult, magukat artikulálni sem képes falusi zsidóknak az ügyét elvállalja, neki tulajdonképpen nem volt kérdés, hogy ezt az ügyet vinnie kell. Ez valamiféle katarzishoz elvezette a magyar társadalmat és kiderült a vérvád középkori babona jellege és a felvilágosult magyar középosztály Eötvös Károllyal azonosulni tudott és visszavetette hosszú időre az antiszemitizmus ügyét. Ezután, a 1880-as évek után következett a magyar liberalizmus évtizedekig tartó fénykora.

VBA: Amiben az antiszemita Istóczy Győző marginális szereplő volt.

ML: Aztán nyílván volt egy közvetlen történelmi szál a nyilasok és az Istóczyék között, de hát a történelem így dolgozik, de akkor mozgalma marginális maradt. Annak a pernek viszont volt nagysága, ennek a mostaninak meg csak jelentéktelensége van - sajnos.

VBA: Illetve azt tapasztaljuk, hogy vagyunk mi, úgymond „rózsadombi jogvédők“ vagy liberálisok, akik próbáljuk a cigányság kárára elkövetett bűncselekményeket feltupírozni, ugyanakkor nem foglalkozunk azzal, amit a cigányság követ el. Csak az a probléma, hogy egy Cozma- vagy a Szögi Lajos- gyilkosság, vagy akár Bándy Kata megölése mind egyéni bűnelkövetőkhöz kapcsolódó bűnesetek, ahol történetesen az elkövető roma volt. Ezeket nem lehet összevetni azzal, hogy valakik – csoportosan és szervezetten -  rasszista ideológiai alapon, előre megtervezetten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, kiskorú terhére, stb. végrehajtanak egy ilyen sorozatot. Ennek súlyát az értelmiség bizonyos rétegén kívül nagyon kevesen hajlandóak elismerni.

ML: Igen, eltoljuk magunktól kollektíven a felelősséget. Egyébként azt gondolom, hogy a nyelv kritikájával is messzemenően a cigány-magyar együttélés problémájáról beszélünk. Mert nem igaz az, amit nekem jónéhány eszmetársam mond, hogy nincs ilyen probléma, mert nyilvánvalóan van. És nincsen nyelvünk sem arra, hogy erről beszéljünk. Nemrégiben valahol tartottam egy kurzust, és egy filmkészítő, nagyon rokonszenves lány kedvesen lerasszistázott, amikor ennek a problémának a fontosságát megemlítettem. Tehát ez egy társadalmi probléma, de úgy is jelentkezik, mint nyelvi probléma. Nincsenek leíró mondataink arra sem, hogy miben áll ez a cigány-magyar együttélés nehézsége.

A bejegyzésben látható fénykép innen származik.


31 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://ciganyvadaszat-per.blog.hu/api/trackback/id/tr844806502

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Styxx 2012.09.27. 16:51:18

@Schindler Pistája:
Látom figyelmesen olvastál.
/fejet csóvál + Hegyi beszédre gondol

2012.09.27. 17:03:07

"Szögi Lajos- gyilkosság, vagy akár Bándy Kata megölése mind egyéni bűnelkövetőkhöz kapcsolódó bűnesetek, ahol történetesen az elkövető roma volt. "

Nyilván azért ordította az egyik felbujtó, hogy: "ÖLJÉTEK MEG A MAGYART, mert meghalt a gyerek!". Ez bizony kőkemény rasszizmus, bárhogy is próbáljátok mosdatni a drágalátos cigányaitokat.

2012.09.27. 17:09:28

@imperial:

Rá kellene döbbenni, hogy a közvéleményt már rég nem lehet megetetni a liberális fajvédők egyik legaljasabb hazugságával (i.e. rasszista csak fehér ember lehet).

wilson77 2012.09.27. 17:13:45

Köszöntöm a kivezényelt jobbikos és náci különítményt.
Külön köszöntöm a csak cigányozó, zsidózó Fidesz-híveket, s mindazokat, akiknek természetes a cigányozás.

-wilson

teglagyar4 2012.09.27. 17:19:32

Magyarok!

Nagyon fontos dologban kérem a segítségeteket!
Az országra minden eddiginél nagyobb veszély leselkedik!
A MUNKANÉLKÜLI SZABADSZÁJÚ LIBERÁLIS BLOGGER RÓZSA MIHÁLY ISMÉT MEGPRÓBÁLJA MEGSZEREZNI A HATALMAT MAGYARORSZÁGON!!!
Az ellenség arca:
erlauer3.nolblog.hu/files/rmisi.jpg
Gondolom az szdsz 2002-2010 között tartó rémuralmára még mindenki emlékszik!!!
RÓZSA MIHÁLY MOST EZT PRÓBÁLJA MEG ÚJRA VISSZAHOZNI!!!

Tavasszal egy szdsz zászlóval jelent meg!!!!!!
Hogyhogy még mindig nem vetette ki az ország és a nép immunrendszere ezt a mocskot magából?!?!?!???

AMIÉRT PEDIG ÚGY DÖNTÖTTEM, HOGY EZT MEG KELL ÍRNOM A GYURCSÁNY FÉLE ÉHSÉGSZTRÁJK ALATT TÖRTÉNT!!!!!!!!

RÓZSA MIHÁLY A MUNKANÉLKÜLI SZABADSZÁJÚ LIBERÁLIS BLOGGER MEGJELENT A KOSSUTH TÉREN!!!!
kuruc.info/galeriaN/hir/ehesdk02.JPG
Nyilvánvaló, hogy itt akarja ÚJRA megalapítani a királyságát, és minden magyart elpusztítani!!!!!!!!!

Kicsit interneten utánaolvasva kiderül, hogy rózsa mihály a munkanélküli szabadszájú liberális blogger teljesen aktív és a hatalomba készül!!!!!

A leendő kabinet névsora is nyilvános már!
Demszky, retkes, magyar, kóka, fodor, ungár, horváth, mécs, tarján, kuncze!
Remélem ismerősen csengenek ezek a nevek!!

Ezért hívom most fel minden magyar figyelmét arra, hogy állítsatok meg rózsa mihályt a munkanélküli szabadszájú liberális bloggert!!!!!

Sokan kérditek, hogy hogyan?
Pusztítsátok a liberalizmust a mindennapjaitokban! Ne hagyjátok, hogy az emberek elfelejtsék rózsa mihály a munkanélküli szabadszájú liberális blogger 2002 és 2010 közötti ámokfutását!!!

Minden magyar fel a barikádokra, harcoljunk a liberálisok ellen!!!!!!!!!!!!!
Rózsa mihály a legveszélyesebb ember a Földön!

EMBEREK ÉBRESZTŐ!!!!!!!!

2012.09.27. 17:22:34

"az európai civilizáció azt a rettenetes válságot, amit a fasizmus jelentett, is feldolgozta."

Ki gondolta volna, hogy a kommunizmus nem lesz megemlítve.
Ezt bírom a libsikben, hogy olyan elfogulatlanok és mellőzik a kettős mércét.

sírjatok 2012.09.27. 17:30:14

"Csak az a probléma, hogy egy Cozma- vagy a Szögi Lajos- gyilkosság, vagy akár Bándy Kata megölése mind egyéni bűnelkövetőkhöz kapcsolódó bűnesetek, ahol történetesen az elkövető roma volt. Ezeket nem lehet összevetni azzal, hogy valakik – csoportosan és szervezetten - rasszista ideológiai alapon, előre megtervezetten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, kiskorú terhére, stb. végrehajtanak egy ilyen sorozatot."

Igen, köztudott, hogy akit rasszista okokból ölnek meg, az sokkal jobban meghal, mint akit csak úgy agyonvernek, leszúrnak, megfojtanak. Ezek szinte nem is igazi meghalások a rasszizmus indította meghalásokhoz képest, bagatell, mondhatnánk.

wilson77 2012.09.27. 17:33:01

Ti egymást hergelitek?
Nagyon úgy tűnik.

Van élet a kurucon túl is.

-wilson

zombizan · http://libertarius.blog.hu/ 2012.09.27. 18:01:25

Nem tudom, azzal nem értek egyet, hogy azokban az országokban könnyebb lenne a cigányok helyzete, ahol kevésbé volt sikeres a szocializmus alatt a munkába állítással megvalósuló integráció. Az erdélyi Gábor cigányok az ottani cigányság nagyon szűk rétegét jelentik. Faluhelyen pedig nálunk is van példa normális együttélésre.

Friss élmény: múlt hétvégén éjfél körül bandukoltunk keresztül a nyócker sűrűbb részein. Roma fiatalok egy csoportja álldogált az utcán. Ügyet sem vetettek ránk, semmi fenyegető sem volt a jelenlétükben (számomra legalábbis). Ahogy elmentünk mellettük, éppen arról beszélgettek, hogyan kell leütni valakit. Teljesen technikai értelemben, ahogy egy harcművész vagy egyéb hivatásos verekedő értekezhet a kérdésről. Nem voltak részegek, hőzöngők, a beszédjük alapján legalább átlagos iskolázottsággal bírtak. Nem gondolom, hogy magyar fiatalok ne beszélgetnének ilyen témákról, de nyilván jobban örültem volna annak, ha a vállalati kötvények árazásáról vagy Tolsztoj műveiről beszélgetnek.

Wagem 2012.09.27. 18:08:41

Ki az a Majtényi L??
Jaaa az az szdsz hívő szarkeverő??

Wagem 2012.09.27. 19:33:25

@wilson77: Te is cigány vagy.
Úgy hogy ne köszöngess itt senkinek pedofil.
De...ha itt valaki náci lenne,te már régen nem élnél.
Érthető..??

wilson77 2012.09.27. 19:39:10

@Wegam:
Kedves Wegam!

Csoda, hogy tudsz írni egyáltalán, ha már a gondolkodás nem megy.

üdv:
-wilson

Loona 2012.09.27. 19:48:52

Van szerencsém ismerni Majtényi professzor urat. Nekem professzor úr, mert tanárom volt. A nyilatkozata nagyon tetszett. (Nem, nem vagyok liberális. Ha van eszme, aminek egyetlen szavával sem tudok egyetérteni, az a liberalizmus.)

Én csak arra lennék kíváncsi, ki ez a VBA és, hogy meri letegezni? Régi barátok netán? Bár egy cikkben - elnézést, blogban - akkor sem illendő letegezni egy ilyen híres, nagytudású szakembert.

Éhes_ló 2012.09.27. 20:43:59

Ez egy halom bullshit, a szokásos körítéssel.
Nem lenne szóra sem méltó, ha nem ezek gondolnák magukat "mértékadónak" és nem szennyeznék a médiát és a blogszférát a magyargyűlölő és többségellenes balfékségeikkel.
De megteszik, rendületlenül, mintha fizetnének érte.
Ezárt eztán ismét megtudhatjuk, hogy a professzor úrnál a történelem megáll a náciknál és a tásadalom- és valóság ismerete is csak a cigányok elnyomására és békés többség fikázására terjed ki.
Ettől lennének mértékadók?
A saját köreikben talán igen, de a társadalomban szerencsére már csak 1-2% számára azok.

ariskerase · http://fuggetlenseg.blog.hu/ 2012.09.27. 20:44:53

Akkor egy kis statisztika: az elmúlt 10 évben 150 gyilkosság elkövetőjéből 142 cigány. Ti most egy egyedi ügyet tupíroztok fel, beállítva mintha ez egy mindennapos eset volna, mindezt úgy hogy az elkövetők kapcsolata az akkori hatalommal - Gyurcsány és Bajnai kormány - és titkosszolgálattal a mai napig nem tisztázott. Ja és Szögi Lajos és Marian Kozma esetében nem egyéni hanem csoportos elkövetőkről beszélhetünk.

dr. Aullah 2012.09.27. 20:47:37

@ariskerase: Statisztikához van forrásod?

wilson77 2012.09.27. 20:51:51

@ariskerase:
Kedves ariskerase!

Bátorkodom megjegyezni, hogy ez csacsiság, mégpedig a rosszindulatú fajtából.

üdv:
-wilson

kifordított nagyanyó 2012.09.27. 20:53:22

Hát van egy pár khm..érdekes rész ahol ordítanék és anyáznék.
De jó hogy a holokauszt is bele került.Az még kellett bele.
Tényleg uncsi a téma.
De attól tartok a gyilkosságokról soha nem fogjuk megtudni a teljes igazságot.

wilson77 2012.09.27. 20:53:37

@dr. Aullah:
Kedves dr. Aullah!

Természetesen nincs ilyen statisztika, esetleg a kurucon vagy a kedves @ariskerase: és hozzá hasonlóan gondolkodók zavartól ölelt fejében.

üdv:
-wilson

Patreides · http://indavideo.hu/profile/Patreides 2012.09.27. 21:32:08

"Bár egy cikkben - elnézést, blogban - akkor sem illendő letegezni egy ilyen híres, nagytudású szakembert. "

Letegezni... Ez így már szinte úgy hangzik, mint a "leanyázni".
Jó lenne már minden tekintetben elhagyni a középkort, és a feudális maradványokat, és végre - Európa szerencsésebb feléhez hasonlóan - belépni a XXI. századba.
Az például sokat segítene Magyarország jövője szempontjából.

Fekete József 2012.09.27. 21:32:31

" egy kis statisztika: az elmúlt 10 évben 150 gyilkosság elkövetőjéből 142 cigány." - ez meg miféle statisztika?

01234567 2012.09.27. 21:52:30

Ennyi hülyeséget beszélni, mint ebben a "riportban".Látszik, hogy a való életben, azon a társadalmi szinten ahol a cigányok ÉLNEK, mindkét úr vajmi kevés tapasztalattal rendelkezik. Azokat a cigányokat ismerik akik az ő társadalmi szintjükön élnek, és látnak a hétköznapokban cigányokat.Két rész jó:
1."Ebben az értelemben azt tudom mondani, hogy az elmúlt 20 évben nagy illúziórombolás volt az én világomban,-tól.......... Az emberi méltóság eszményítése például.-ig"
És:
2."Amiről én azt gondoltam, hogy az előnyünk, az valójában a hátrányunkká vált-tól................ Akit a múlt nagysága agyonnyom, az a jelen aktuális kicsiségével sem képes szembenézni."-ig
Ennyi.A többi a szokásos értelmiségi bla-bla-bla.
A Kádár rendszerben, mint minden alacsonyabb, politikával nem foglalkozó, előtte hihetetlen nyomorban élő réteg, a cigányság is jól elvolt. Azt a részét tekintve, amely nem a bűnözést tekintette már akkor is életformának, természetesen. Dolgoztam olyan TSZ-telepen ahol a telepvezetőn, rajtam, és a fogatoson kívül mindenki cigány volt, kitüntetett telep volt, akik a munka végén mentek a háztájiba, és nyomták tovább, sötétedésig. Volt cigány vájár ismerősöm. Termelésben mutatott teljesítményéért többször jutalmazott. Vajon mi lehet velük? És a gyerekeik? A cigányságot a rendszerváltás után kitették az utcára, mindenki leszarta őket, nem törődtek velük 15 éven keresztül. Ahogy a vidéki parasztság TSZ-ekből utcára tett tömegeivel, a megszűnt egyéb termelőegységek utcára tett egyszerű dolgozóival. 8-10 évvel ezelőtt, új rétegeket kellett bevonni a politikába, mivel az addig felhasználtak, csömört kaptak. A gyönyörű politikusok felfedezték többek között a cigányokat. Azóta többet ártottak ezzel nekik mint egy búbópestis. A szélsőjobb pedig kihasználva a parasztok és az egykori dolgozók nyomorát, ebből eredő beszűkülését, azokat rántotta magához. Nekik, nem minden alap nélkül, ott van bűnbaknak a cigány. A politikusoknak is adott a cigány ha botrányt akarnak, elterelve arról az ország figyelmét, hogy elloptak mindent, és botrányosan rosszul vezetik az országot. Igazából alkalmatlanok. A cigányság, ugyan olyan játékszer a politikusok kezében, mint a nyugdíjasok, egyetemisták, parasztok, dolgozók, a szélsőjobb, mikor, melyik kell, mint nyúl a kalapból, a cirkuszban. Ez a per nagyon sántít, és pont ezért amit előbb írtam, ez a gondolat nem hagy nyugodni. És Táncosgábor, Mórikaiserede országában tényleg azt is el tudom hinni, hogy akár, még nem is ezek a nyomorultak voltak az elkövetők. De hogy valami nem klappol, az biztos.
Egyéb a riportban lévő blődségekkel: pl. a magyarság nem nézett szembe a holocaustal (kiket akasztottak, itéltek el 45-ben?) inkább nem foglalkoznék. Ezzel kapcsolatban még megjegyezném, a rendszerváltás óta mintha sokkal több film készült volna ebben a témában, mint a Don-kanyarról,Budapest ostromáról, 19-ről, 1848-ról, sőt még talán a mostanában felkapott 56-ról (istenem, csak egy olyat, de megnéznék róla ami kicsit is hasonlítana arra, amit nagyapám generációja mesélt 56-ról)sem készült...Most ilyen összehasonlításba, könyvek, színdarabok..stb.. formájában ne is menjünk bele...Ezt a kollektív felelősséget meg már kapták itt az emberek, jogtalan, a nyugattól az első világháború után, Rákosiéktól az oroszoktól a második után. Ez nagyon undorrító volt, csalódtam mind a blogban, mind írójában. Vagy csak most láttam meg igazi arcát...

Fekete József 2012.09.27. 21:52:48

@potyi2000: Sajnos a rendőrök nem merik fékezni a fehérgalléros magyar bűnözőket, hanem inkább a közmunkába biciklivel tekerő cigányokat büntetik 10000 forintra (!), mert fényes nappal nincs a kerékpárjukon világítás!

ekszvájzed 2012.09.27. 23:13:56

@wilson77:

Kedves Wilson!

Mi lenne, ha a változatosság kedvéért elmennél mondjuk a kies Borsodba, és ott belebújnál egyenként mind a 165467987 db. jóságos és emberséges cigány fekete seggébe, hogy végre valami igazán kedves és megértő társat találj magadnak, ha az itteniekkel ennyire nem vagy megelégedve.

Üdv:

Ekszvájzed

PS: Ezt az ordítóan idióta modorosságot pedig igazán elhagyhatnád már, ha itt ekkora sötét és bunkó társaságra ennyire totál feleslegesen pazarlod el, a fenébe is, boldogítsd vele inkább a szerelmed baromira kulturált tárgyait, két popóbamászás között.

Téged direkt az agyfelbaszásra jelöltek ki ide, mert más már nem tud kitelni tőletek? Szólj uraidnak, hogy ne a selejtet küldjék, ha annyira bizonyítani akarnak ...

ekszvájzed 2012.09.28. 00:18:27

@Fekete József:

Igazán kinőhetnél már a Grimmből, meg Andersenből, és Disney-összesből ... Kár rátok pazarolni a szót, úgy beragadtatok a rózsaszín szószba, hogy még a fületek sem áll ki belőle. De persze nektek ennyi elég is ...

Minden rendőrt elhajtanál a tolerancia-tréningre, mi, hogy a bactatás helyett inkább csókolgassák a kedves bűzöző urak talpát, mert ártatlan, szorgos-dolgos, kényszermunkába deportált kétkezi rabszolga csak az, mind, a hónapok keserves munkájával összegályázott bringáján, ugyibugyi, álommanókám?

Sőt még csak ne is legyen rendőr, csak ha fegyvertelen, TÉNYLEG semmi rosszat nem tett, s nemcsak "állampolgárként" magyar civileket, meg a saját hazájukban másodrendűként kezelt valódi, őslakos magyarok jogaiért kiállókat kell lerohanni, viperázni, és lefújkálni, mi?

De inkább csak legyen tifelétek is még mutatóba néhány, hogy a csodálatos cigányok lefegyverezhessék, meg orrba-szájba gyaalázhassák és fenyegessék őket, különben hol marad a jogos elégtételetek az elnyomóitok felett?

Francba már a "fehérgalléros magyarbűnöző" dumával, az ezredik siket mantrátokkal, mikor azoknak is a 80-90 százaléka is csak úgy "magyar", mint egy hottentotta ... Esetleg a nevük, na az lehet magyar, de annyi. És max. a gallérjuk fehér. Hát persze, hogy az idomított rendőreitek nem mernek hozzájuk nyúlni ...

No, erről ennyit, szerintem lapozz te is, aztán persze még sokáig nyomhatod a dumádat, de nekem ugyanúgy tök hiába, ahogy sajnos a teféléknek én is ... :)

stirlitz. 2012.09.28. 00:44:03

@ekszvájzed:
Miket össze nem fecseg ez az ember! Hisz ez bolond, zárjuk el hamar, lázas hitét lehűti majd a magányosság, gondolta Stirlitz.

Vincenzo90 2012.09.28. 03:05:44

Elolvastam, de minek? Ennyi a mondanivaló:

-Ne általánosítunk, inkább ismerjük el kollektív bűnösségünk!

-A magyar lakosság nagyrésze ostoba, műveletlen, és minden ok nélkül rasszista.
-Mégis vannak okok, csak ugye nincs meg a nyelvezet. (megvan, csak tabuvá vált a téma a káros, és nagyon hangos álmodozásaitok által)

-A holokausztról nem is emlékezik meg az állam, annak képviselői, iskolák, stb. évi hatezerszer. (de)

-A liberalizmus az egyetlen helyes út. (bár amit ti annak csúfoltok, az egy mindent elpusztító, esztelen, ordas eszme)

-A per nem kap elèg nagy visszhangot az átlagemberek szintjén. (igaz, de ne feledjük, hogy ahol a többségi nemzet tagjait -és csak őket- napi szinten brutálisan -igen gyakran rasszista indítékkal, vagy esetleg jelentéktelen zsákmányért- gyilkolásszák egy kisebbség tagjai, ott ez nem meglepő.

ekszvájzed 2012.09.28. 11:32:53

@stirlitz.:

No, látom, csak szólnom kellett, és a reggeli váltással már meg is küldték a hozzám jobban illő "pesti művelt társalgót" ... Nem is tudtam, hogy kérésem ennyire nyitott fülekre lelt, - és még milyen szépen is beszél, miközben a költői csúcsokra jár ...

Hát igen, ezt már szeressük. Bár hogy a veretes szavak, és bokrétába kötésük az övéi volnának, attól erős kétely tántorít, de meghagyom neki az esélyt, hogy ő is önmagává váljék e szűkös ketrecben, itt.

Mert mennyiféleképpen is el lehet regélni, hogy a vitázó partner egy idióta, hát az előzőnél ő már kicsit választékosabb, felnőttnek szólóbb, bár "mondhatta volna szebben" :) Meglehet, hogy az épkézlábságok helyett egy ideig csak ezt fogjuk körbejárni, úgy, akár egy Cyrano az orrot ...

stirlitz. 2012.09.29. 01:02:14

@Vincenzo90:
Hát ezen kurvajót nevettem, ne jobbikos fasz, gondolta Stirlitz.